Johan Skog


Johan Skog, Träteknik, Luleå tekniska universitet


Characterisation of sawlogs using industrial X-ray and 3D scanning - hur sågverken kan sortera sitt timmer baserat på förväntad virkeskvalitet genom att kombinera röntgen- och 3D-skanning. Genom att prediktera förväntad kvalitet hos den sågade varan innan sågning är det möjligt att styra varje stock till rätt slutprodukt och på så sätt höja värdet hos den sågade varan. De metoder som presenteras implementeras ute i industrin och kommer att leda till mindre spill och en förbättrad konkurrenskraft för svensk sågverksindustri.