John Laury


John Laury, Elkraftteknik, Luleå tekniska universitet


Transient stabilitet av lågfrekvent järnvägsnät med en mix av elektronisk och roterande generation – Undersökning av transient stabilitet av det Svenska järnvägsnätet med en ökat andel av statiska frekvens omriktare. Målet med min forskning är att öka kunskapen och förståelsen om ett sådant nät när den blir utsatt för allvarliga störningar.