José Couceiro


José Couceiro, Träteknik, Luleå tekniska universitet


Wood shrinkage in CT-scanning analysis-  Denna avhandling undersöker de problem som krympning av trä orsakar vid bestämning av träets fuktkvot vid studier i datortomograf (CT). Två bilder av samma område jämförs vid olika fuktkvoter. Träets anisotropiska krympning mellan de olika fukttillstånden orsakar förlust av individuella bildpunkters överensstämmelse mellan bilderna och komplicerar bestämningen av lokal fuktkvot. Avhandlingens vision som driver forskningen är att möjliggöra lokal bestämning av träets fuktkvot för varje enskild pixel i en CT-bild.