Kai Yang


Kai Yang, Energiteknik, Luleå tekniska universitet


Wind-Turbine Harmonic Emissions and Propagation through A Wind Farm -om att studera övertoner från enskilda moderna vindkraftverk och hur dessa övertoner samverkar och sprids genom vindkraftsparker. Mätningarna och simuleringar har använts för att utvärdera beteendet hos vindkraftverk och vindkraftsinstallationers betydelse. Studien ger kunskap om hur man undviker negativa störningar på installationer i kraftsystem.