Luis Cristovao


Luis Cristovao, Träteknik, Luleå tekniska universitet.


Machining Properties of Wood: Tool wear, cutting force and tensioning of blades - Forskningen är inriktad på träbearbetning. Huvudsyftet var att öka kunskapen om bearbetningsegenskaperna hos vissa moçambikiska och svenska träslag med fokus på verktygsslitage, skärkrafter och energiförbrukning. Ett annat syfte var att förbättra den dynamiska stabiliteten hos sågklingor genom att använda olika metoder för att mäta planhet, spänning och sträckning