Magnus Fredriksson


Magnus Fredriksson, Träteknik, Luleå tekniska universitet


Computer Simulation in the Forestry-Wood Chain - hur man kan använda data från skanningsutrustning tillsammans med datorsimuleringar, för att kunna koppla ihop egenskaper hos sågstockar med en färdig produkt; antingen sågat virke eller vidareförädlade produkter såsom möbler, byggkomponenter eller liknande. Målet är ett simuleringsverktyg för att underlätta kvalitetsdiskussioner eller styrning av industrins processer.