Manuel Alvarez


Manuel Alvarez, Elkraftteknik,
Luleå tekniska universitet

Stokastisk planering av smarta eldistributionsnät - I arbetet undersöks smarta lösningar som kan genomföras inom den kortsiktiga planeringen av eldistributionsnätet i den nuvarande EU-förordningen. Arbetet inriktas på en stokastisk planerings- och optimeringsstrategi som använder energilagring och distributionskapacitetskontrakt. Syftet med planeringsmetoden är att ge investeringsuppskov och flexibilitet för att hantera osäkerheten från produktion och konsumtion.