Mikael Håkansson


Mikael Håkansson, Signalbehandling, Luleå tekniska universitet


Connecting Process Variables to Product Properties in Papermaking: A Multivariate Approach - Studerat kopplingen mellan processvariationer och produktegenskaper i tillverkningsprocessen av kraftpapper. Studien har tydliggjort interaktionseffekter som existerar i processen och påvisat möjligheterna att utveckla prediktionsmodeller som kopplar pappersegenskaper till processvariabler.