Mona Olofsson


Mona Olofsson, Medicin, Umeå universitet

Heart failure in elderly with focus on diagnosis and prognosis - Hos äldre patienter med misstänkt hjärtsvikt i primärvården bekräftades diagnosen hjärtsvikt i endast 45 %. Blodprovet, NTproBNP, kan utesluta hjärtsvikt. Hjärtsvikt och NTproBNP kan förutsäga långtidsprognos för död och sjukhusinläggning. Ålder, rökning och underliggande sjukdom är andra faktorer av prognostisk betydelse. Med ultraljudsundersökning av hjärtat och en riktig undersökning av patienten får man rätt diagnos.