Nicholas EtherdenNicholas Etherden, Elkraftteknik, Luleå tekniska universitet


Öka acceptansgränsen för förnyelsebara energikällor med hjälp av lagring och kommunikation i smarta elnät – hur existerande elnät kan ta emot en mer produktion från förnyelsebara energikällor som vindkraft och solceller samt metodik för att kvantifiera mängden ny produktion. Utvärdering av potentiella vinster med energilager, realtidsgränser för nätets överföringsförmåga och koordinerad kontroll av småskaliga energiresurser på i verkliga nät. Lösningar för lagring och kommunikation har verifierats experimentellt i anläggning i Ludvika.