Niclas Björngrim


Niclas Björngrim, Träproduktutveckling, Luleå tekniska universitet

I avhandlingen presenteras Älvsbackabrons monitoreringssystem. Med hjälp av olika typer av sensorer som är monterade på bron kan man kontinuerligt mäta brons position, fuktkvot, temperatur etc. Mätdata från långtidsmonitorering kan användas för att planera underhåll av bron och ge större kunskap vid design och konstruktion av nästa generations träbroar