Ola Dagbro


Ola Dagbro, Träfysik, Luleå tekniska universitet


Studies on Industrial-Scale Thermal Modification of Wood - Syftet med studien är dels att öka kunskapen om industriellt framställt värmebehandlat trä och dels hur förtroende byggs regionalt. I studien jämförs olika egenskaper hos termiskt modifierat trä som framställts industriellt i Sverige och Finland. Denna studie medverkar även till att öka kunskapen om förtroendeskapande processer mellan akademi och näringsliv.