Pedro Ah Shenga


Pedro Ah Shenga, Träteknik, Luleå tekniska universitet


Sawing strategies for Tropical Hardwood species – Forskningen har varit inriktad på hur sönderdelningen av stockar kan göras effektivare vid sågverk i Moçambique. Fokus för arbetet har varit att studera betydelsen av stockens positionering, yttre form, krokighet och sågsätt. Med hjälp av skannade stockars yttre form och sågsimuleringar visar resultaten att stor potential finns till effektivisering och högre materialutnyttjande.