Peter Bomark


Peter Bomark, Träproduktutveckling, Luleå tekniska universitet

Towards Better Understanding of Forestry-Wood Chain Simulation Through Visualisation and Interactivity - En datorsimulation går ut på att modellera beteendet av ett system i ett annat, likartat, system. I vetenskapliga simulationer består det andra systemet av matematiska ekvationer som beskriver det man försöker modellera. Kan visualisering och interaktivitet användas för att bättre förstå de allt mer omfattande modeller som används för att beskriva värdekedjan från skog till produkt?