Tobias Pahlberg


Tobias Pahlberg, Träproduktutveckling, Luleå tekniska universitet


Träets fingeravtryck – handlar om metoder för hur man kan spåra t.ex. en specifik bräda genom en fabrik. Möjligheten att identifiera enskilda träkomponenter skapas av den biologiska variation som finns inom varje trädstam, där genetik, miljö och sönderdelningsmönster skapar ett unikt utseende för varje bräda. Flödet är ofta väldigt snabbt inom träindustrin, med hög grad av automatisering. Med hjälp av träets fingeravtryck kan man i realtid upprätthålla en kvalitetskontroll på processerna.