Tommy Vikberg


Tommy Vikberg, Träfysik, Luleå tekniska universitet


Industrial Wood Drying, Airflow Distribution, Internal Heat Exchange and Moisture Content as Input and Feedback to the Process. Visionen var att förbättra den industriella trätorknings-processen och torkningskvalitén. Fuktkvotsmätning före och efter torkning för säkrare indata och återkoppling av torkresultat undersöktes samt lufthastighetsfördelning och inre värmeåtervinning i själva torkprocessen med målet att minska torkrelaterade energikostnader.