Tommy Vikberg (Lic)


Tommy Vikberg, Träfysik, Luleå tekniska universitet


Moisture Content Measurement in the Wood Industry - om hur precisionen på den industriella fuktkvotsmätningen, d.v.s. mätningen av vatteninnehållet i trä, ska kunna förbättras. Störst focus läggs på fuktkvotsintervall som vanliga konsumenter stöter på, t.ex. när man köper virke på brädgården eller lägger in ett nytt golv. I förlängningen handlar det om ökade möjligheter för sågverken att optimera sin process och att i större utsträckning kunna garantera kunden kvalitén på det sålda virket.