Ulf Forsberg


Ulf Forsberg, Medicin, Umeå universitet


Presence of microemboli during haemodialysis and methods to reduce the exposure to microbubbles - Mikroskopiska mängder luft passerar in i patientens blod i samband med hemodialys, utan att dialysapparatens luftvakt larmar. Mikroluftbubblor förekommer inte bara i vencirkulationen utan även i artärcirkulationen och kan då påverka blodtillförseln i alla organ. Olika åtgärder bl.a. höjdblodnivå i luftvakten minskade antalet mikrobubblor som passerade in i patienten under pågående hemodialys.