Bilder

Om du vill stödja dina argument för att Campus Skellefteå är ett bra alternativ så är platsen Skellefteå central. Använd gärna bilder, filmer från Skellefteå och från Campus Skellefteå.

Ladda ner material 

Här hittar du inspiration, material och tips på hur du kan använda platsvarumärket i din kommunikation.

Här finns material om Skellefteå som du fritt kan ladda ner.
Inspiration Skellefteå

Att Campus Skellefteå är början på en ny framtid, kan många studenter skriva under på och att många studenter har bidragit till näringslivets utveckling det kan många företag vittna om. Här hittar du två filmer som visar på detta.

Här finns filmer om Campus Skellefteå