Student

En del saker vill man ha koll på, som studentlägenheter, studierum Studentföreningen, studievägledning, studiestöd och vad som händer på Campus Skellefteå och i Skellefteå.

Student på Campus Skellefteå

Att vara student i Skellefteå har många fördelar. En av de största fördelarna med Skellefteå är att människor hinner mer utan att behöva skruva upp tempot. Här finns förutsättningarna att leva tryggt och samtidigt utforska nya drömmar. Både vad gäller karriären, familjeliv och det du tycker om att göra på fritiden.

Skapa din egen framtid

Du har många olika möjligheter att utvecklas i Skellefteå. Vi har en branschbredd och ett utbud på utbildningar och möjligheter som är större än någonsin. På Campus Skellefteå erbjuds universitetsprogram och kurser via Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. Yrkeshögskolan erbjuder fler möjligheter än någonsin och här är du välkommen även om du studerar på distans eller på annan ort. Kanske vill du delta i en studiegrupp eller göra fina tentor här.

I Skellefteå växer den nya industrin fram. Det handlar om att ta vara på tillgångarna vi har idag när vi möter det digitaliserade samhällets behov imorgon. I Skellefteå skapar robotisering och hållbara energikällor nya möjligheter för traditionell industri att konkurrera globalt. Tack vare spelutveckling inom VR och AR växer nya företag och tjänster fram för både människa och industri. Levande material blir stommen i hållbara, intelligenta byggnader. Spännande är bara förnamnet.

Bostadsgaranti

Många oroar sig för hur de ska bo under studietiden. Men vi är medvetna om hur viktigt boendet är när man studerar  och du är viktig så därför erbjuder vi dig som studerar en högre utbildning på Campus Skellefteå bostadsgaranti. Du behöver då bara mantalsskriva dig i Skellefteå, om du inte redan gjort detta så gör du en  tillfällig flyttanmälan.

Som student kan du ta del av olika former av stöd

Förutom Campus Skellefteås egna servicefunktioner finns Umeå universitet studentservice samt Luleå tekniska universitet Studenttorg på Campus Skellefteå. Hit kan du, som läser någon av deras utbildningar eller vill veta mer, vända dig. Mer information hittar du i puffen till höger.

Studera på distans eller på annan ort

Det finns ett ökat behov av att studera på egna villkor. Att få vara i sin hemmiljö och studera det man vill utan att göra avkall på sin tid. Kombinera kompetensutveckling och jobba samtidigt eller kombinera kurser individuellt.

Att plugga på distans kan se ut på lite olika sätt. Den kan innehålla en eller flera träffar på Campus Skellefteå, eller på respektive universitet medan andra är distans utan träffar. I det senare fallet sker allt över internet.

I vissa distanskurser kan det ingå en tentamen som kan genomföras vid ett lärcentra eller lärosäte på eller i närheten av hemorten.
Lärcentrum

Om du studerar på någon av dom närliggande universiteten eller helt på distans så har du möjlighet att ta del av viss service från Campus Skellefteå.
Distansservice