Campustjänster

Att du får studera på dina egna villkor och få stöd där du behöver det är viktigt. Därför finns det alternativ. Gå in via puffarna och läs mer om hur vi kan hjälpa dig.

Campusbiblioteket erbjuder

Varje dag är det drop in-handledning mellan klockan 13–14. Vid de tillfällena kan du ställa vilka studierelaterade frågor som helst på plats. Den som har någon form av läs- eller skrivnedsättning kan få hjälp med att få kurslitteraturen inläst digitalt och finns då i formatet ljud- eller textfil.

Du kan boka handledning och ta hjälp av Campusbiblioteket personal via en digital mötesplats. Handledningen kan röra allt från enklare uppgifter till ”vad tror du om strukturen på den här uppsatsen” ifall studenten vill ha en andra bedömning innan inlämning till läraren.

Hjälp med att söka och beställa böcker, artiklar och mycket mer. Kursböcker köps in till alla kurser som ges i Skellefteå, några böcker finns till utlån och även referensböcker.

 

Lärcentrum – för stora och små frågor

Boka någon av de två anläggningar som finns för videokonferens. Boka tenta på Campus via en digital funktionsbrevlåda så ordnas det med tentavakt i ett färdigt tentarum. Under dagtid är det gratis att boka tentaskrivning på Campus Skellefteå. Eller ta hjälp att boka studierum eller fråga om annat du behöver hjälp med.

 

Helpdesk – en räddare i nöden

Alla ska känna sig välkomna, även den som sitter på distans, pluggar här eller kommer hit över sommaren. Det kan handla om att låna ut kringutrustning som headset eller bistå med skrivare. Nu när antalet distansstuderande har ökat kommer behovet av teknikstöd också öka. IT-stödet när du kör fast och har frågor varför programmet uppför sig på ett visst sätt. Här får du hjälp med användare och annat viktigt. Är du distansstudent får  du här tillgång till användarkonton efter genomförd registrering och därigenom kan ta del av de resurser som finns. Hjälp med tekniken för videokonferensen så att det fungerar som det ska. Låna dator, även vid tentaskrivning.