Studentstöd

Som student kan du ta del av olika former av stöd genom ditt Universitet som erbjuder olika tjänster och de tjänster som erbjuds via Campus Skellefteå.


Förutom Campus Skellefteås egna servicefunktioner finns Umeå universitet studentservice och på Luleå universitet Studenttorg på campus Skellefteå. Hit kan du, som läser någon av deras utbildningar eller vill veta mer, vända dig. Några av sakerna de hjälper till med är ansökningsblanketter, kursbevis, passerkort till datasalar samt login och e-postadresser.

Studievägledning 
Är du osäker på hur du ska planera dina fortsatta studier och vill diskutera med en studievägledare är du välkommen att ringa eller ta kontakt via kontaktformulär som finns på www.student.umu.se/under-studietiden/studievagledning. Om du inte har möjlighet att besöka Umeå studievägledning kan du få vägledning via videosamtal (Skype), telefon eller e-post.

Funktionsnedsättning – stöd i studiesituationen
Du som har funktionsnedsättning kan få olika slags stöd i studiesituationen. Läs mer om hur du ansöker om stöd för funktionsnedsättning på www.student.umu.se/under-studietiden/funktionsnedsattning.
Studieverkstad
Vid Umeå universitet finns också Studieverkstaden som vänder sig till studenter vid Umeå universitet som vill utveckla sin studieteknik, sitt akademiska skrivande och sina muntliga redovisningar. Du hittar tips och information om hur du kontaktar Studieverkstaden på www.student.umu.se/studieverkstad.

 

Campus Skellefteå Helpdesk

I hus D, finns Helpdesk som hjälper dig som är student med att skapar datoranvändare, hanterar utlåning av datorer samt annan teknisk kringutrustning. Du får hjälp med passerkorthantering, utskrifthantering, datorsupport gällande campus datorer och support för användare och datorer. Detta gäller även universitetspersonal på campus. Helpdesk sköter också drift av teknisk utrustning för videokonferens mm

Kopiering, scanning  och utskrifter kan du gör på olika ställen, på ditt eget universitet och i biblioteket. Här krävs det att du kopplar ditt kort till PayEx.

IT-tjänster och support

Som student på Campus Skellefteå har du tillgång till det trådlösa nätverket, Eduroam via LTU och övriga studenter kan använda skellefteopen där du loggar in med din e-post.

Kontakta:
Christer Kågström, E-post: christer.kagstrom@skelleftea.se
Hans Morén, E-post: hans.moren@skelleftea.se


Ditt användarkonto - Skickas till din folkbokföringsadress någon vecka innan terminstart, innehåller personliga användaruppgifter. Glöm inte anmäla din flytt om du valt studentboende under din studietid.