Studentstöd

Som student kan du ta del av olika former av stöd.

Förutom Campus Skellefteås egna servicefunktioner finns Umeå universitet studentservice samt Luleå tekniska universitet Studenttorg på Campus Skellefteå. Hit kan du, som läser någon av deras utbildningar eller vill veta mer, vända dig.

CV - Studievägledning 
CV finns till för dig som vill veta mer om studier på olika nivåer, yrken, arbetsmarknad och studiefinansiering. Du kan få studie- och yrkesvägledning vid ett drop-in besök, eller så kan du boka tid för ett enskilt samtal. Tillsammans med en studie- och yrkesvägledare får du bolla tankar och idéer samt göra en studie- och yrkesplan. För mer information och bokning.

Funktionsnedsättning – stöd i studiesituationen
Du som har funktionsnedsättning kan få olika slags stöd i studiesituationen.

Campusbibliotekets stöd vid läshinder kan du läsa om här.

Om du är student vid Umeå universitet kan du läsa mer om hur du ansöker om stöd för funktionsnedsättning här  www.student.umu.se/under-studietiden/funktionsnedsättning.

Drop in handledning för universitetsstuderande

Drop-in (under Covid-19 se bokning via Zoom)
http://www.campus.skelleftea.se/campusbiblioteket

Du kan boka handledning via Zoom (för univ./högskola):
skelleftealibrary@ltu.se

 

Campus Skellefteå Helpdesk

I hus D, finns Helpdesk som hjälper dig som är student med att skapar datoranvändare, hanterar utlåning av datorer samt annan teknisk kringutrustning. Du får hjälp med passerkorthantering, utskrifthantering, datorsupport gällande campus datorer och support för användare och datorer. Detta gäller även universitetspersonal på Campus. Helpdesk sköter också drift av teknisk utrustning för videokonferens mm

Kopiering, scanning  och utskrifter kan du gör på olika ställen, på ditt eget universitet och i biblioteket. IT-tjänster och support

Som student på Campus Skellefteå har du tillgång till det trådlösa nätverket, Eduroam via LTU.
Övriga studenter och besökare kan använda SKEGUEST
För att logga in i Skeguest krävs ett användarnamn och lösenord. Det beställer du speciellt via den portal som du möts av efter uppkoppling mot nätet. Inloggningsuppgifterna är giltiga i 30 dagar och användaren kan koppla upp två enheter per biljett. Behöver användaren ytterligare enheter så beställer användaren en ny biljett. Användaren kan beställa flera biljetter till ett och samma mobilnummer.

Kontakta:
Christer Kågström, E-post: christer.kagstrom@skelleftea.se

Ditt användarkonto - Skickas till din folkbokföringsadress någon vecka innan terminsstart, innehåller personliga användaruppgifter. Glöm inte anmäla din flytt om du valt studentboende under din studietid.