Tryckta tidningar & tidskrifter

Aktuella prenumerationer i pappersformat

Forskning och framsteg

Illustrerad vetenskap

ImagineFX

Norran

NTT såg och trä

3D World

 

Detta är bara ett litet urval av alla tusentals tidskrifter som erbjuds på Campusbiblioteket. De flesta finns som e-tidskrifter i fulltext och söks via Luleå universitetsbiblioteks webb. CAS-inloggning (LTU) krävs om du inte befinner dig på Campus Skellefteå.