Universitet

På Campusområdet huserar både Umeå Universitet, ett av Sveriges största, och LTU Skellefteå, som är världsledande inom träforskning och datorspelsutveckling.

Aktuella program och kurser från Umeå universitet och LTU Skellefteå  hittar du här.

Program (externa länkar)

Basår 60 hp

Basåret är en utbildning för dig som vill läsa vidare till högskoleingenjör men saknar behörighet i matematik, fysik och kemi.

Datorgrafik 180 hp

Kandidatutbildning med inriktning animering, specialeffekter och grafik för film- och datorspelsproduktion.

Datornätverk 120 hp

Kvalificerad datornätverksutbildning med inriktning mobila och fasta nätverk för data, musik, video, telefoni och spel.

Ekonomie kandidat 180 hp

Utbildningen leder till en Ekonomie kandidatexamen i Företagsekonomi alternativt Nationalekonomi. Efter din kandidatexamen kan du välja att studera vidare mot en magister- eller masterexamen.

Film- och TV scenografi/attributmakeri 120 hp

Högskoleutbildning med inriktning scenografi eller attributmakeri för film och tv. Inriktning anges vid söktillfället.

Förskollärare 210 hp (distans)

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper att utforska, utmana och utveckla såväl ditt eget som barns lärande inte minst inom området naturvetenskap och teknik som vi valt att göra till vår profil. Du som läser Förskollärare 210 hp, distansutbildning och är mantalskriven i Skellefteå, kan nyttja den service som Campusstudenterna i Skellefteå har tillgång till.

Högskoleingenjör Datorspelsutveckling 180 hp

Högskoleingenjörsutbildning med inriktning avancerad programmering och projekt inom bl.a. AI, spelmotorarkitektur, grafik och datorspelsproduktion.

Högskoleingenjör Elkraftteknik 180 hp

Högskoleingenjörsutbildning med inriktning att utforma morgondagens elenergisystem till långsiktiga och miljömässigt hållbara system.

Högskoleingenjör Energiteknik 180 hp

Högskoleingenjörsutbildning med inriktning att utveckla nya energilösningar, drift av energianläggningar och energieffektivisering.

Högskoleingenjör Maskinteknik 180 hp

Högskoleingenjörsutbildning med inriktning för produktutveckling, produktionsutveckling, kvalitet, försäljning och inköp

Högskoleprogrammet till processoperatör, 120 hp

Yrkesinriktad utbildning i nära samarbete med processindustrier för dig som är intresserad av teknik, kemi och problemlösning. Lokala studiegrupper i Skellefteå och Örnsköldsvik. Goda möjligheter till praktik och sommarjobb, traineeplatser och brett kontaktnät.


Sjuksköterskeprogrammet 180 hp

Nybörjarprogram med inriktning teoretiska och praktiska kunskaper i omvårdnad. I programmet ingår också naturvetenskapliga ämnen och organisation och ledarskap.


Socionomprogrammet 210 hp

HT 2014 -Nybörjarprogram med inriktning teoretiska och praktiska kunskaper inom behandling, stöd och förebyggande socialt arbete.


Systemvetenskap, kandidat, 180 hp (distans)

Vill du vara med och påverka framtidens IT-system? Som systemvetare får du arbeta med att utveckla, införa och förbättra informations- och kommunikationssystem i ett samspel mellan människa,  verksamhet och teknik. Du som läser Systemvetenskap 180 hp, distansutbildning och är mantalskriven i Skellefteå, kan nyttja den service som Campusstudenterna i Skellefteå har tillgång till.

 

Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation,
 180 hp

HT 2014 - systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation. Systemvetenskap är ett etablerat samlingsnamn på yrken som handlar om design, utveckling och utvärdering av informationsteknik i förhållande till individer, organisationer och samhälle.


Träteknik Master 120 hp

Masterutbildning med inriktning träteknik och träproduktion. Påbyggnadsutbildning med möjlighet till fördjupning inom ett eller flera ämnesområden.