Flexibel utbildning

Det finns ett ökat behov av att studera på egna villkor. Att få vara i sin hemmiljö och studera det man vill utan att göra avkall på sin tid. Kombinera kompetensutveckling och jobba samtidigt eller kombinera kurser individuellt.

JUST NU - MOOC-KURS

Batteries, Fuel Cells and Their Role in Modern Society

Denna kurs kan du läsa helt på egen hand på Internet, men vi erbjuder också en studiecirkel på sidan, där vi träffas en gång per vecka under de 6 veckor kursen varar. Tidsåtgång beräknas till 2-4 timmars studier per vecka, men studiecirkel blir det någon timme till men mycket trevligare – och lättare att ta sig genom hela kursen.

Anmälan till kursen

Basinformation, t ex kursinnehåll och en liten video med läraren, finns på nedanstående länk, och där kan du också anmäla dig till själva kursen (anmälan del 1). https://www.edx.org/course/batteries-fuel-cells-role-modern-society-urfux-batfuelc2017-0

Kursen är en s k MOOC-kurs, en ”Massive Open Online Course” som kan hantera tusentals deltagare, men det är ingen kravlös kurs. Arbete förutsätts av deltagarna, det är korta föreläsningar att titta på, uppgifter att jobba med och skicka in, det är diskussioner med andra kursdeltagare världen över och regelbundna prov på vad man lärt sig under veckan. Kursen ges av ett universitet, i detta fall ett ryskt universitet (men på engelska) men på en teknisk plattform som också garanterar kvalitet på kursen.

Anmälan till studiecirkel

Mera information och anmälan till studiecirkeln, går via Anders Norberg, 070 3970738 eller Linnea Gustafsson, Lärcentrum Campus Skellefteå,

Här kan du läsa mer om den här utbildningen och om MOOC-kurser och vad det innebär.


Lärcentrum

På Lärcentrum kan du få information, vägledning och stöd i ditt lärande. Lärcentrum är integrerat i Campus Skellefteå. Du har tillgång till bibliotek, grupprum, datorer, videokonferens, trådlöst internet och kopiering. Här kan du även göra din tentamen. För det krävs att du är registrerad och det kan göra här: Registrering Lärcentrum

Campusbiblioteket är öppet för alla som söker kunskap och kanske är det fler än du som läser samma kurs eller liknande och är intresserad av att skapa en studiegrupp för att öka motivationen och hålla intresset vid liv.

Läs mer om Campusbiblioteket

Ang tillgången på distansstudier erbjuder både universiteten som finns på Campus Skellefteå ett antal kurser och program och likaså erbjuds Yh-utbildning på hel eller delvis distans. Se respektive universitet /högskola för mer information.