Kompetensutveckling

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling är viktiga frågor för alla arbetsgivare i regionen. Här lägger vi vikten på att bemöta behov och efterfrågan genom att koordinera utbildningsbehov.

Att samordna ger vinningar ur flera perspektiv ekonomiskt och miljömässigt. Men även det erfarenhetsutbyte som sker mellan olika branscher som kan vara nog så värdefullt. LTU Business ger företagsanpassade utbildningar med hög kvalitet både i privat och offentlig verksamhet, ofta i samarbete med forskare från världsledande och starka forskningsområden. Mer om vilka utbildningar som är på gång kommer att uppdateras eftersom. Har du idéer kring detta så kontakta gärna:

LTU Business AB
Besöksadress: A-huset, Campus Skellefteå

www.ltubusiness.se