Vägen till allmän och lika rösträtt

Historieforskare på Kungliga Biblioteket, Folkrörelsearkivet i Uppsala och Uppsala Stadsarkiv har tillsammans tagit fram ett material som Forskarrum nu kan använda och erbjuda er en erbjuda workshop under ForskarFredag.


Workshop "Vägen till allmän och lika rösträtt"
ca 90 minuter
Målgrupp: gymnasiet
Plats: Forskarrum, Nordanå.

En global angelägenhet med lokal touch. Nu erbjuder Forskarrum tillsammans med Historieforskare på Kungliga Biblioteket, Folkrörelsearkivet i Uppsala och Uppsala Stadsarkiv en workshop. Materialet är byggt på arkivmaterial från införandet av den allmänna rösträtten 1918-1922 och tar upp frågor kring demokrati, rättigheter, medie- och informationskunnighet, arkivets roll i samhället, källkritik m.m. Det binder på ett fint sätt ihop det som hände för hundra år sedan med frågor som är aktuella i dag. I december inleds firandet av hundraårsjubiléet.
Mer information kommer.


Erbjudande: 3 pass under ForskarFredag.

08.30-10.00, 10.30-12.00, 13.00-14.30
Anmälan till: jorgen.andersson@skellefteamuseum.se

Demokrati100

Örjan Simonson och Per Agius från Folkrörelsearkivet i Uppsala och Nicklas Malmsjö vid Stadsarkivet i Uppsala tog fram en workshopen redan 2015 och den har bearbetats och omarbetats och är nu testad på 800 gymnasieelever. Forskaren Karin Kvist Geverts kommer att inom kort presentera en webbsida där man kan ta del av mer information.

Just nu arbetar man med materialet så att det kan bli ett lärarmaterial som kan spridas och användas av flera. Tanken är att lärarmaterialet både ska finnas på Demokrati100 och ForskarFredags skolportal och vara helt fritt att sprida och använda.