Yrkeshögskola

Yrkeshögskoleutbildning är till för dig som vill ha jobb direkt efter examen. Studieformen är eftergymnasial, CSN-berättigad och ges på plats eller distans i samarbete med branscher som söker kompetent arbetskraft. Här är de aktuella yrkeshögskoleprogram du kan läsa på Campus på ett eller annat sätt.

Campus Skellefteå erbjuder en utmärkt studiemiljö. Bibliotek, idrottshall, restaurang och café finns på området. Studentbostäder inom gångavstånd. Studiemiljön är öppen även för dig som studerar på distans och via Lärcentrum kan du nyttja lokaler och andra tjänster som du kan behöva. Yh erbjuder utbildning í olika former bunden och distans med och utan träffar. Se vad som gäller just för den du är intresserad av.
Skellefteå har bostadsgaranti för dig som hyr studentbostad.

 

Spel/IT & Kreativa näringar

 
PROJECT MANAGER IT & GAMES – SKELLEFTEÅ
300 Yh-poäng, 100 % studietakt
Utbildningsanordnare: Changemaker Educations AB
Heltid, 1,5 års studietid, studieort Skellefteå. De studerande lär sig leda iterativa utvecklingsprocesser som leder fram till en digital upplevelse, tjänst eller produkt - och sedan ta fortsatt ansvar för denna. Förbereder för en drivande producentroll som kan leda kreativa utvecklingsteam och innefattar förståelse för UX/UI, förmåga att verifiera och validera slutprodukten. De studerande får djup insikt i olika arbetsroller och agil projektledning och blir projektledare med goda kunskaper även inom produktägande. Utbildningen är igång
Läs mer här!
GAME PROGRAMMER – SKELLEFTEÅ,
400 Yh-poäng, 100% studietakt
 
Utbildningsanordnare: Changemaker Educations AB
Heltid, 2 års studietid, studieort Skellefteå. De studerande lär sig utveckla mjukvara, inkl. appar, webbapplikationer och spel. En programmeringsutbildning med inriktning mot mobila plattformar. De studerande blir programmerare med en bred förståelse för tids- och kostnadsuppskattning, planering, arbete i grupp, implementering av grafik, AI, versionshantering, etc.
Utbildningen är igång. 
Läs mer här!
GAME & UX DESIGNER – SKELLEFTEÅ
400 Yh-poäng, 100 % studietakt

Utbildningsanordnare: Changemaker Educations AB
Heltid, 2 års studietid, studieort Skellefteå. De studerande lär sig designa, strukturera och producera digitala produkter, system och tjänster med särskilt fokus på användbarhet, tillgänglighet, innovation och kundupplevelse. Användartester och processer med nära kundkommunikation. Kurser innefattar Multimodala gränssnitt och icke grafiska gränssnitt/Voice First. Stor vikt läggs på anpassning för mobila plattformar. Utbildningen är igång. 
Läs mer här!
 
VFX-ARTIST FOR GAMES AND MOVIES
400 Yh-poäng, 100 % studietakt
Utbildningsanordnare: Skellefteå kommun Vuxenutbildningen & Visual Magic
Heltid, 2,5 års studietid, studieort Skellefteå. Utbildningen ger kunskaper i 3D-visualisering, digital compositing, MoCap, Virtual Production, digitala visuella specialeffekter (VFX) för rörlig bild, fotorealistiska sekvenser och effekter, organisk rörelse med stöd av motion capture-teknik, foto och film - ljus, komposition och kamerateknik, bild, komposition, färg- och ljussättning, tids- och kostnadsestimat, riskanalys och problemlösning mm.
Ansökan är öppen fram till 15 april. Utbildningen startar i augusti 2021.

Läs mer och ansök här.

Produktionstekniker Digitalisering och datorstödd tillverkning,
320 Yh-poäng, 100 % studietakt
Utbildningsanordnare: Skellefteå kommun Vuxenutbildningen
Heltid, 1,5 års studietid, studieort Skellefteå. Utbildningen leder till kompetenser att självständigt arbeta med och utveckla metoder för effektivisering, utveckling och kvalitetssäkring av tillverkningsmetoder inom CNC-, CAM-, robotiserings- och modern 3D-teknik. Dessutom ges kompetenser i att arbeta med och utveckla digitalisering av produkter, produktion, utrustning och tjänster. 

Läs mer och ansök här

 

 

TRAC Turism- och Resekonsult
400 Yh-poäng, 100 % studietakt, Distans med träffar
Utbildningsanordnare: Skellefteå kommun Vuxenutbildningen
En utbildning som syftar till att tillgodose resebranschens behov av kompetent personal. 100 % studietakt under två år. Utbildningen är på distans med samlingsveckor i Skellefteå. Den är en väg in i en dynamisk bransch för dig som älskar människor, upplevelser och resor. Ansökan är öppen fram till 15 maj Utbildningen startar i september 2021.
Läs mer och ansök här!

 

Vård & Samhälle

Arbetsmiljöingenjör,
440 Yh-poäng, 100 % studietakt
Utbildningsanordnare, Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige
Är du intresserad av kunskapsutveckling, företagshälsovård samt att skapa en säker arbetsplats?
Då är detta utbildningen för dig. Du får kunskaper om vilka lagar och regelverk som gäller på en avancerad nivå inom arbetsmiljöområdet. Du får lära dig om vilka kemiska, fysikaliska, organisatoriska och psykosociala faktorer som kan påverka arbetsmiljön. Efter utbildningen har du kompetens att urskilja sambandet mellan produktion, arbetsmiljö och yttre miljö samt hur ett förändringsarbete kan utföras för att främja organisationsutveckling.
Utbildningen är igång.
Läs mer här!

 

Demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska, (DUVO)
200 Yh-poäng, 50 % studietakt. Distans med träffar.
Utbildningsanordnare: Skellefteå kommun Vuxenutbildningen
Spetsutbildning på distans med 50% studietakt, två år. Totalt nio samlingsveckor i Skellefteå. Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med arbetsgivare inom yrkesområdet. Det garanterar att innehållet är det rätta och att yrkeskompetensen är eftertraktad på arbetsmarknaden. Ansökan är öppen fram till 15 april. Utbildningen startar i augusti 2021.
Läs mer här!

 

Hovslagare,
600 Yh-poäng, 100 % studietakt.
Utbildningsanordnare: Skellefteå kommun Vuxenutbildningen
Utbildningen syftar till att bli av jordbruksverket godkänd hovslagare, ett av fem yrken inom djurens hälso- och sjukvård som är behörighetsreglerade. En eftertraktad kompetens på arbetsmarknaden.
Ansökan är öppen fram till 15 april. Utbildningen startar i augusti 2021.
Läs mer här!

Stödpedagog,
200 Yh-poäng 50% studietakt, Distans med träffar
Utbildningsanordnare: Skellefteå kommun Vuxenutbildningen
Vill du arbeta med utveckling och stöd inom funktionshinderområdet? Då är den här stödpedagogutbildningen något för dig. Som stödpedagog kommer du att arbeta för att säkra att individens behov står i centrum och att rättigheter för personer med funktionsnedsättning efterlevs.
Distans med samlingsdagar i Skellefteå, där du själv bekostar resa och boende.
Ansökan är öppen fram till 15 april. Utbildningen startar i augusti 2021.
Läs mer här! 


 

Industri & Tillverkning

Processtekniker Underhåll och Driftsäkerhet,
400 Yh-poäng, 100 % Studietakt

Utbildningsanordnare: Skellefteå kommun Vuxenutbildningen
Heltid, två års studietid, studieort Skellefteå. Utbildningen leder till specialiserade kompetenser att självständigt att leda och utveckla arbetet med att identifiera, analysera och lösa övergripande problemställningar inom komplexa processystem, automationssystem, uppbyggnad och effektivisering av underhållsystem, kvalitetsutveckling samt digitalisering av produktion och tjänster.
Ansökan är öppen fram till 15 april. Utbildningen startar i augusti 2021.
Läs mer här!

 

Produktionstekniker Automatiserade tillverkningsprocesser,
400 Yh-poäng, 100 % studietakt. Distans med träffar.
Utbildningsanordnare: Skellefteå kommun Vuxenutbildningen. Heltid, 2 års studietid. Utbildningen leder till specialiserade och fördjupade kompetenser att leda, utveckla arbetet med att identifiera, analysera och lösa övergripande problemställningar inom produktionsteknik, Lean produktion, material och produktionsstyrning, effektivisering och underhåll av komplexa och automatiserade produktionsflöden, prestationsmätning och analys av system, kalkylering, produktions- och kvalitetsutveckling samt automatiserade produktions- och styrsystem.
Ansökan är öppen fram till 15 april. Utbildningen startar i augusti 2021.
Läs mer här!  


Produktionstekniker Digitalisering och datorstödd tillverkning,
320 Yh-poäng, 100 % studietakt
Utbildningsanordnare: Skellefteå kommun Vuxenutbildningen
Heltid, 1,5 års studietid, studieort Skellefteå. Utbildningen leder till kompetenser att självständigt arbeta med och utveckla metoder för effektivisering, utveckling och kvalitetssäkring av tillverkningsmetoder inom CNC-, CAM-, robotiserings- och modern 3D-teknik. Dessutom ges kompetenser i att arbeta med och utveckla digitalisering av produkter, produktion, utrustning och tjänster. Ansökan är öppen fram till 15 april. Utbildningen startar i augusti 2021.
Läs mer här!  

Produktionsutveckling Industri 4.0,
325 Yh-poäng, 100 % studietakt
Utbildningsanordnare: Yrkes Akademin
Distans Kalix-Skellefteå.
Som produktionsutvecklare arbetar du med att effektivisera flöden, processer, produktionsteknik och mekaniska konstruktioner. Ditt mål är en produktion med kortare omställnings- och ledtider, färre fel, mer flexibilitet och ingen tidskrävande programmering. Idag har vi konstant tillgång till data i realtid utan begränsningar vilket skapar möjligheter om datan nyttjas korrekt.
Ansökan är öppen med start 1 september 2020
Läs mer här!


 

Träindustri

Träbyggnadsprojektör hållbart byggande,
400 Yh-poäng, 100 % studietakt, Distans.
Utbildningsanordnare: Yrkes Akademin
Trähus och industriell träproduktion behövs för en hållbar utveckling, i denna roll blir du specialist på byggnationer i trä. Som Träbyggnadsprojektör gör du tekniska beräkningar och arbetar med ritningar och CAD som stöd i konstruktionsarbetet. Trä är ett hållbart byggnadsmaterial som är på stark tillväxt. Byggproduktionen utvecklas dessutom allt mer mot ett industriellt och rationellt byggande.
Utbildningen är igång.
Läs mer här!

Ev kan datum komma att justeras. Håll utkik.