Yrkeshögskola

Yrkeshögskoleutbildning är till för dig som vill ha jobb direkt efter examen. Studieformen är eftergymnasial, CSN-berättigad och ges på plats eller distans i samarbete med branscher som söker kompetent arbetskraft. Här är de aktuella yrkeshögskoleprogram du kan läsa på Campus.

 
Demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska, 200 Yh-poäng (DUVO)

Demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska är en distansutbildning, 50% studietakt, under två år. Arbetsområden efter utbildningen ligger inom geriatrik, äldrepsykiatri, rehabilitering, handikappomsorg och äldreomsorg. Även inom akutmottagningar, medicin och ortopedavdelningar kommer denna kompetens att efterfrågas. Den här yrkeskompetensen är eftertraktad på arbetsmarknaden. Läs mer om Demens- och äldrepsykiatrispecialicerad undersköterska

 

Hotel-, Restaurant- & Conference Management, 300 Yh-poäng
En utbildning som ger dig möjlighet till en karriär inom hotell- och besöksnäringen, en av våra mest växande industrier i Sverige. 100 % studietakt under ett och ett halvt år, utbildningen sker på distans med samlingsveckor i Skellefteå. Totalt 15 samlingsveckor och 300 Yh poäng. Läs mer: https://www.skelleftea.se/hotel-restaurant-och-conference-management

Specialist Träkonstruktion, 400 Yh-poäng

Allt fler byggnationer planeras och utförs i trä. Utbildningen syftar till att bidra med specialistkunskaper på byggmaterialet trä och bedöma dess egenskaper och lämplighet för olika användningsområden. Att planera för, rita och beräkna träkonstruktioner som är ett hållbarare byggnadsmaterial och med mindre klimatpåverkan. Läs mer om Specialist träkonstruktion

 

TRAC-diplomerad Resekonsult, 400 Yh-poäng

En utbildning som syftar till att tillgodose resebranschens behov av kompetent personal. Den ger dig verktygen för framgång och vänder sig till dig som är intresserad av resebyråverksamhet, är säljinriktad och målmedveten, har en naturlig känsla för service och är intresserad av att jobba med människor i en rolig och spännande bransch. Distansutbildning på två år med samlingsveckor i Skellefteå. Läs mer om TRAC-diplomerad resekonsult.

Hovslagare, 600 Yh

120 veckors heltidsstudier. Utbildningen syftar till att bli av jordbruksverket godkänd hovslagare, ett av fem yrken inom djurens hälso- och sjukvård som är behörighetsreglerade. Gemensamt kallas dessa för djurhälsopersonal. Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med arbetsgivare inom yrkesområdet. Det garanterar att innehållet är det rätta och att yrkeskompetensen är eftertraktad på arbetsmarknaden. Utbildningen leder i första hand till eget företagande.
Läs mer om Hovslagare