Yrkeshögskola

Yrkeshögskoleutbildning är till för dig som vill ha jobb direkt efter examen. Studieformen är eftergymnasial, CSN-berättigad och ges på plats eller distans i samarbete med branscher som söker kompetent arbetskraft. Här är de aktuella yrkeshögskoleprogram du kan läsa på Campus.

 
Tekniker tunga maskiner, 300 Yh-poäng

Arbetsmarknad med goda framtidsutsikter - Ökade krav på prestanda och miljö för fordon och maskiner inom gruv- och anläggningsbranschen ställer allt högre krav på kunnig personal. Detta leder till att gruv- och anläggningsbranschen har ett stort behov av tekniker för tunga maskiner och fordon. Spetskunskaper inom el, elektronik och hydraulik efterfrågas också till avancerade skördare och skotare. Stora pensionsavgångar tillsammans med infrastruktursatsningar innebär stort behov av nyrekrytering i dessa branscher. Läs mer om Tekniker tunga maskiner


Demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska, 200 Yh-poäng (DUVO)

Spetsutbildning på distans. Demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska är en distansutbildning, 50% studietakt, under två år. Arbetsområden efter utbildningen ligger inom geriatrik, äldrepsykiatri, rehabilitering, handikappomsorg och äldreomsorg. Även inom akutmottagningar, medicin och ortopedavdelningar kommer denna kompetens att efterfrågas. Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med arbetsgivare inom yrkes- området. Det garanterar att innehållet är det rätta och att yrkeskompetensen är eftertraktad på arbetsmarknaden. Läs mer om Demens- och äldrepsykiatrispecialicerad undersköterska


TRAC-diplomerad Resekonsult, 400 Yh-poäng

En utbildning som syftar till att tillgodose resebranschens behov av kompetent personal. Den ger dig verktygen för framgång och vänder sig till dig som är intresserad av resebyråverksamhet, är säljinriktad och målmedveten, har en naturlig känsla för service och är intresserad av att jobba med människor i en rolig och spännande bransch. Distansutbildning på två år med samlingsveckor i Skellefteå. Läs mer om TRAC-diplomerad resekonsult.

 

Hovslagare, 600 Yh

120 veckors heltidsstudier. Utbildningen syftar till att bli av jordbruksverket godkänd hovslagare, ett av fem yrken inom djurens hälso- och sjukvård som är behörighetsreglerade. Gemensamt kallas dessa för djurhälsopersonal. Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med arbetsgivare inom yrkesområdet. Det garanterar att innehållet är det rätta och att yrkeskompetensen är eftertraktad på arbetsmarknaden. Utbildningen leder i första hand till eget företagande.
Läs mer om Hovslagare